Din logo er din identitet

Logoen er bedriftens kjennemerke og selve symbolet på bedriftenidentitet. Den visuelle identiteten bygges rundt bedriftens logo.

Det vi kaller logo er i realiteten bedriftens navnetrekk eller symbol, eller en kombinasjon av disse. Avhengig av hvordan bedriftens designprogram er bygges opp, kan logoen blant annet utformes som et rent navnetrekk (typografisk logo), som et grafisk symbol (illustrativ logo), en kombinasjon av navnetrekk og symbol (kombinasjonslogo), eller en sammensmelting av de to elementene som en form (integrert logo).

Har du spørsmål?

Ønsker du å vite mer? Fyll ut skjema da vil vi ta kontakt innen kort tid

Din Hjemmeside logodesign-768x768

Logoen skal fortelle omgivelsene hvem du er, hva du holder på med og hva du står for. Den er et kjennetegn som benyttes for å identifisere organisasjonen og deres ”produkt” overfor medlemmene, samt å skille ”produktet” fra sine konkurrenters tilsvarende. Det vil si å gi organisasjonen en identitet utad som posisjonerer organisasjonen riktig i målgruppens bevissthet og skiller organisasjonen fra konkurrentene.

Logoen skal ikke levne tvil om hvem som er avsender. Det er derfor viktig å benytte logo sammen med andre profilelementer som kan knyttes til organisasjonen og som er med på å gi organisasjonen en identitet.